Wegenkaarten Frankrijk

Wegenkaart Frankrijk

Een uitgestrekt land als Frankrijk heeft onvermijdelijk kilometers en kilometers wegen. Daarbovenop komt nog dat Frankrijk één van de dichtst vertakte weggenetwerken van de ganse wereld heeft. Je kunt je dus wel voorstellen dat hier navigeren een hele uitdaging is. Gelukkig helpt de GPS tegenwoordig de meeste mensen doorheen dit labyrint loodsen.

In totaal is er meer dan één miljoen kilometer verhard wegdek in Frankrijk. Hiervan is meer dan 11.000 kilometer autosnelweg. Deze aantallen nemen jaarlijks toe, want Frankrijk breidt zijn wegennet nog steeds uit om de bereikbaarheid van het ganse land te verhogen. Zo komt er nog een weg bij van oost naar west doorheen het midden van Frankrijk. Men probeert om alle grote steden zo rechtstreeks mogelijk met elkaar te verbinden.

Soorten wegen in Frankrijk

Frankrijk telt maar liefst vier verschillende soorten wegen. De grootste en meest bekende wegen zijn de autosnelwegen. Deze worden aangeduid met een A, de A van autoroutes. Dat is het Franse woord voor autosnelweg. A-wegen zijn grotendeels in handen van privé uitbaters. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ervan en ook voor de staat van de rustplaatsen langsheen de autosnelwegen. In ruil hiervoor mogen ze tol heffen op de A-wegen. Enkel een aantal A-wegen in de buurt van grote steden worden beheerd door de overheid zelf. In totaal zijn er wel 140 A-wegen in Frankrijk!

Het tweede soort weg is de N-weg. De nationale wegen, ook wel routes nationales genoemd in Frankrijk, verbinden de grote steden doorheen Frankrijk. Deze twee- of vierbaans wegen zijn eigenlijk de voorlopers van de autosnelwegen. Nu de A-routes er zijn en zo goed onderhouden worden, blijken ze dan ook steeds minder belangrijk.

N-wegen zijn in beheer van de Franse overheid. Doordat ze steeds meer en meer aan belang inboeten, probeert de overheid ze nu verder te geven aan de verschillende departementen. Daardoor worden voormalige N-wegen nu tot D-wegen omgedoopt.

D-wegen zijn dan ook meteen de derde soort. Deze departementale wegen, of routes departementales, worden regionaal onderhouden. Er zijn erg veel verschillen tussen de D-wegen onderling. Sommige hebben meerdere banen, andere zijn amper breed genoeg om twee voertuigen te laten kruisen. Dit wordt in de hand gewerkt door het omzetten van N-wegen tot D-wegen.

De laatste soort wegen zijn de zogenaamde C-wegen. Deze chemins of routes communales zijn niet eens altijd verhard. Dit zijn dan ook de lokale wegen die je als doorreizende toerist beter vermijdt.

A-wegen en N-wegen worden op nationaal niveau genummerd. Er is er dus maar eentje van elk nummer in gans Frankrijk. Op departementaal niveau worden de D-wegen en C-wegen genummerd. Hierdoor kan het gebeuren dat er op enkele honderden kilometers van elkaar een D-weg is met hetzelfde nummer, simpelweg omdat deze in een naburig departement gelegen is. Let hiervoor op als toerist! Het is niet fijn om om 19u ’s avonds aan de verkeerde weg op zoek te zijn naar je hotel…

Rotondes…

Iedereen die al eens door Frankrijk gereden heeft, weet dat er talloze rotondes aangelegd zijn in het uitgebreide netwerk van wegen. Gevaarlijke kruispunten worden vervangen door een grote rotonde, lange stukken baan worden onderbroken met een rotonde die de snelheid van de voertuigen moet beperken… Overal waar je komt worden rotondes aangelegd met als doel de verkeersveiligheid te verhogen.